P e t e r   D a v i e s
 

Robert Davies - 15 September 1862 - Pennal, Merioneth

 

 

 


Davies, Robert, born, 15 September 1862 - 18620915-01
Registration District.......Machynlleth

1862...... Birth in the Sub-District of...... Machynlleth...... in the Counties of.......... Montgomery & Cardigan

No.
When and where born
Name
Sex
Father' name
Mother's name
Father's occupation
Informant and residence
When registered
Registrar
Name after registration
128
 
Fifteenth
September
1862
Pennal
 
Robert
 
 
 
 
Boy
 
 
 
 
Robert Davies
 
 
 
 
Mary Davies
formerly
Davies
 
 
SlateQuarry
Labourer
 
 
 
Mary Davies
Mother
Pennal
 
 
Twentyieth
September
1862
 
 
Edwin Bell
Registrar
 
 
-----
GRO Reference:
Davies, Robert
  Year: 1862 Quarter: September
  Record Type: Birth Volume: 11b
  District: Machynlleth Page: 193
 

1871        

County
Hundred
Parish
Township
Super Reg Dist
Reg Dist
No Dist
Description
 
Merioneth
-
Towyn
Parish
-
-
-
-
-

Census 1871 - Merioneth - Pennal Low - District 1 - Page 8RG10 / 5603 / 49 / 8

47Pennal
Robert DaviesHeadM33QuarrymanMontgomeryLlanbrynmair = 1837 / 38
Mary DaviesWifeM33-MerionethPennal = 1837 / 38
William DaviesSon-9-MerionethPennal = 1861 / 62
Robert DaviesSon-8-MerionethPennal = 1862 / 63
David DaviesSon-6-MerionethPennal = 1864 / 65
Thomas DaviesSon-3-MerionethPennal = 1867 / 68
Ann DaviesDau-1-MerionethPennal = 1869 / 70


 

1881        

County
Hundred
Parish
Township
Super Reg Dist
Reg Dist
No Dist
Description
 
Merioneth
-
Towyn
Pennal
-
-
-
-
-

Census 1881 - Merioneth - Pennal - District 1 - Page 11RG11 / 5478 / 9 / 11

5820 Pennal Village
Robert DaviesHeadM43Engine driverMontgomeryLlanbrynmair = 1837 / 38
Mary DaviesWifeM43Engine drivers wifeMerionethPennal = 1837 / 38
Ann DaviesDau-11ScholarMerionethPennal = 1869 / 70
Margaret DaviesDau-8ScholarMerionethPennal = 1872 / 73
Mary J DaviesDau-6ScholarMerionethPennal = 1874 / 75
Hugh DaviesSon-2-MerionethPennal = 1878 / 79


 

1881        

County
Hundred
Parish
Township
Super Reg Dist
Reg Dist
No Dist
Description
 
Merioneth
-
Towyn
-
-
-
-
-
-

Census 1881 - Merioneth - Towyn - District 3 - Page 1RG11 / 5478 / 25 / 2

3Esgairweddan
David JonesHeadM50FarmerTowynMerioneth = 1830 / 31
Margaret JonesWifeM29Farmers wifeLlanfihangleCardigan = 1851 / 52
Elizabeth A JonesDau-6ScholarPennalMerioneth = 1874 / 75
Margaret J JonesDau-5ScholarPennalMerioneth = 1875 / 76
Elizabeth JenkinsMother in lawWid63Retired FarmerLlanbadarnCardigan = 1817 / 18
Hugh PughVisitorM47Calvinistic Meth PreacherTalyllyweMerioneth = 1833 / 34
Owen OwensServWid22Farm Serv IndoorsTowynMerioneth = 1858 / 59
Hugh TudorServS26Farm Serv IndoorsMachynllethMontgomery = 1854 / 55
John RichardsServS20Farm Serv IndoorsMachynllethMontgomery = 1860 / 61
Robert DaviesServS18Farm Serv IndoorsPennalMerioneth = 1862 / 63
Thomas DaviesServ-13Farm Serv IndoorsPennalMerioneth = 1867 / 68
Elizabeth JenkinsServS23Domestic ServLlanbadarnCardigan = 1857 / 58
Jane JonesServS19Domestic ServElmnalMerioneth = 1861 / 62


 

 


Davies, Robert, married, Davies, Mary, 22 August 1883 - 18830822-01
 
   1 8 8 3         Marriage solemnized ..a t  t h e  R e g i s t e r  O f f i c e... in the ...D i s t r i c t...of .....M a c h y n l l e t h..... in the County of ....M o n t g o m e r y....
 
97
Twentysecond
August
1883
 
Robert Davies
 
 
Mary Davies
 
 
21
years
 
23
years
 
Bachelor
 
 
Spinster

 
Farm Servant
 
 
"
 
Coedyddol
Llanwrin
 
Cefngwingrug
Penegoes
Robert Davies
 
 
William Davies
 
Quarryman
 
 
General miner
 
 Married in the  ...R e g i s t e r  O f f i c e ............according to the Rites and Ceremonies of the......................................... by  C e r t i f i c a t e  b e f o r e   by me,
L e w i s  W i l l i a m s,  R e g i s t r a r  
 
 
This marriage
was solemnized
between us,
       .....R o b e r t  D a v i e s....................
 
.....M a r y  D a v i e s
........................
     
 
in the
Presence
of us
       ......D .   M o r g a n.............................
 
......T h o s   T h o m a s
......................
        
       D a v i d  E v a n s,  D e p u t y
S u p e r i n t e n d a n t  R e g i s t r a r
 

GRO Reference:
Davies, Robert & Davies, Mary
  Year: 1883 Quarter: Sept
  Record Type: Marriage Volume: 11b
  District: Machynlleth Page: 206
 

1891        

County
Hundred
Parish
Township
Super Reg Dist
Reg Dist
No Dist
Description
 
 
Merioneth
-
Pennal
-
Towyn
Machynlleth
-
The whole of the Township of Lower Pennal,
comprising the Village of Pennal, Pantlludw,
Tywyllnodwydd, and Cwmbreichiau

Census 1891 - Merioneth - Pennal - District 1 - Page 11RG12 / 4587 / 9 / 11

69Caerllanbach
Robert DaviesHeadM28General LabourerMerionethPennal = 1862 / 63
Mary DaviesWifeM30-MontgomeryMachynlleth = 1860 / 61
Hugh DaviesSon-7ScholarMontgomeryMachynlleth = 1883 / 84
Mary DaviesDau-5ScholarMerionethPennal = 1885 / 86
Ann DaviesDauS3ScholarMerionethPennal = 1887 / 88
David DaviesSon-4mth-MerionethPennal? Nov 1990= 1890


 

1901        

County
Hundred
Parish
Township
Super Reg Dist
Reg Dist
No Dist
Description
 
Merioneth
-
Pennal
-
Towyn
Machynlleth
-
The whole of the Township of Lower Pennal. Bounded on the north by Tywyllnodwydd and Cwmbrcishian farms,
and on the east by Pantlludw, on the south by the river Dovey and on the west by the Parish of Towyn

Census 1901 - Merioneth - Pennal - District 1 - Page 3RG13 / 5189 / 6 / 3

23Felinganol
Robert DaviesHeadM38Slate quarrymanMerionethPennal = 1862 / 63
Mary DaviesWifeM40-MontgomeryAberhosan = 1860 / 61
Annie DaviesDauS13ScholarMerionethPennal = 1887 / 88
David DaviesSon-10ScholarMerionethPennal = 1890 / 91

Census 1901 - Merioneth - Pennal - District 1 - Page 4RG13 / 5189 / 6 / 4

William DaviesSon-8ScholarMerionethPennal = 1892 / 93
Jane DaviesDau-6ScholarMerionethPennal = 1894 / 95
Elizabeth DaviesDau-3-MerionethPennal = 1897 / 98
Robert DaviesSon-6mth-MerionethPennal = 1900


 

1903 - Thomas John Davies       


Cwrt, Cynfalfawr
Thomas John DaviesSon born TowynMerioneth = 4 July 1903


 

 


Davies, Robert, died 20 February 1925, age 62 years - 19250220-01
Registration Distict.......Machynlleth

1925...... Death in the Sub-District of...... Towyn...... in the....... County of Merioneth

No.
When and where died
Name
Sex
Age
Occupation
Cause of death
Informant and residence
When registered
Registrar
58
Twentieth
February
                   1925
 
7, Cwrt     
Pennal
     Towyn, U.D.
Robert
Davies
Male
62
years
Railway
Platelayer
 
 (1) Cancer of stomach
 (2) Obstruction
         & exhaustion
No P M    
operation 3 months ago
Certified by   
   D J Lewis M.D.
 
William Davies
Son
Present at the death,
7, Cwrt,          
Pennal
 
 
Twenty
first
February
1925
 
R.Alfred Jones
 
Registrar
GRO Reference:
Davies, Robert
  Year: 1925 Quarter: March
  Record Type: Death Volume: 11b
  District: Machynlleth Page: 207
 

ER COF SERCHOC
AM

JENNIE  DAVIES
ANNWYL FERCH ROBERT A MARY DAVIES
CWRT, PENNAL
BU  FARW  CORPH  6ED  1919
YN  24  MLWYDD  OED

————
O DOWCH, IEUENCCTYD HOFF, YN AWR
I ARDDEL ENW IESU MAWR,
MAE DUW YN CALW AR EICH HOL
FOD TRAGWYDDOLDEB MAITH YN OL.
HEFYD AM Y DYWEDEDIC
ROBERT  DAVIES
HUNODD CHWEF 23. 1925,
YN 62 MLWYDD OED

"CWR CONEST CYWIR CYNNIL A THAD
       UN AWN OEDD YN UN O FIL"
HEFYD
MARY DAVIES 7 CWRT PENNAL
HUNODD CHWEF 13 1941
YN 80 MLWYDD OED.

CYMERIAD CYN WYNNED A'R ERA
EI FFYRDD OEDD MCR UNLAWN AR SAETH

 

 

 

 

 

 
 
ER COF HEFYD AM
WILLIAM DAVIES
1893 - 1970
1  EPWORTH  TERRACE, ABERMAW
AN WAITH YN GYFI AWN EFI A
HUNODD.               

 
 

 
 

 

 

    

IN LOVING MEMORY
OF

JENNIE  DAVIES
DEAR DAUGHTER OF ROBERT & MARY DAVIES
CWRT, PENNAL
WHO FELL ASLEEP JULY  6TH  1919
24 YRS OLD

————
COME YOUNGSTERS ITS TIME TO GO
AS YOU PROMISED TO JESUS,
GOD IS CALLING AFTER YOU
ETERNITY AWAITS YOU.
ALSO THE FORMER
ROBERT  DAVIES
WHO FELL ASLEEP FEB 23. 1925,
62 YRS OLD

"AN HONEST MAN GOOD CORRECT FATHER
       HE WAS ONE IN A THOUSAND"
ALSO
MARY DAVIES 7 CWRT PENNAL
DIED FEB 13 1941
80 YRS OLD.

PERSONALITY AS WHITE AS SNOW
HER WAY WAS AS STRAIGHT AS AN ARROW

 

 

 

 

 

 
 
IN MEMORY OF
WILLIAM DAVIES
1893 - 1970
1  EPWORTH  TERRACE, ABERMAW
HIS WORK COMPLETED HE FELL
ASLEEP.               

 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.peter-davies.org

email:    peter_davies.org@btinternet.com Rev: 12 Feb 2008