P e t e r   D a v i e s
 

Mary Davies - 11 August 1860 - Penegoes, Montgomery

 

 

 


Davies, Mary, born, 11 August 1860 - 18600811-01
Registration Distict.......Machynlleth

1860...... Birth in the Sub-District of...... Machynlleth...... in the Counties of.......... Montgomery & Cardigan

No.
When and where born
Name
Sex
Father' name
Mother's name
Father's occupation
Informant and residence
When registered
Registrar
Name after registration
145
Eleventh
August
1860
Aberhosan
Penegoes
Mary
Girl
William
Davies
Jane Davies
formerly
Owens
Agricultural
Labourer
X The mark of
Jane Davies
Mother
Aberhosan
Penegoes
Twentythird
August
1860
Lewis Williams
Registrar
-----
GRO Reference:
Davies, Mary
  Year: 1860 Quarter: September
  Record Type: Birth Volume: 11b
  District: Machynlleth Page: 186
 

1861        

County
Hundred
Parish
Township
Super Reg Dist
Reg Dist
No Dist
Description
 
Montgomery
-
Machynlleth
Penegoes
-
-
-
-
-

Census 1861 - Montgomery - Penegoes - District 11 - Page 2RG9 / 4239 / 100 / 2

8Aberhosan
William DaviesHeadM29Ag LabMontgomeryDarowen = 1831 / 32
Jane DaviesWifeM23-MontgomeryPenegoes = 1837 / 38
Mary DaviesDau-7mth-MontgomeryPenegoesAug 1860= 1860


 

1871        

County
Hundred
Parish
Township
Super Reg Dist
Reg Dist
No Dist
Description
 
Montgomery
-
Machynlleth
Penegoes
-
-
-
-
-

Census 1871 - Montgomery - Penegoes - District 11 - Page 10RG10 / 5601 / 119 / 10

45Aberhosan
William DaviesHeadM38Lead MinerMontgomeryDarowen = 1832 / 33
Jane DaviesWifeM33-MontgomeryPenegoes = 1837 / 38
Mary DaviesDau-10ScholarMontgomeryPenegoes = 1860 / 61
John DaviesSon-7ScholarMontgomeryPenegoes = 1863 / 64
William DaviesSon-4ScholarMontgomeryPenegoes = 1866 / 67
Jane DaviesDau-1-MontgomeryPenegoes = 1869 / 70


 

1881        

County
Hundred
Parish
Township
Super Reg Dist
Reg Dist
No Dist
Description
 
Montgomery
-
Machynlleth
Penegoes
-
-
-
-
-

Census 1881 - Montgomery - Penegoes - District 11 - Page 5RG11 / 5477 / 110 / 5

21Penpontbren
William DaviesHeadM49Lead MinerMontgomeryDarowen = 1831 / 32
Jane DaviesWifeM43-MontgomeryPenegoes = 1837 / 38
Jane DaviesDau-11ScholarMontgomeryPenegoes = 1869 / 70
Hugh Owen DaviesSon-7ScholarMontgomeryPenegoes = 1873 / 74
Lewis DaviesSon-5ScholarMontgomeryPenegoes = 1875 / 76
Elizabeth DaviesDau-2-MontgomeryPenegoes = 1876 / 77


 

1881        

County
Hundred
Parish
Township
Super Reg Dist
Reg Dist
No Dist
Description
 
Montgomery
-
Machynlleth
Penegoes
-
-
-
-
-

Census 1881 - Montgomery - Penegoes - District 00 - Page 0RG11 / 0000 / 000 / 5

00xxxxxxxxxx
Mary DaviesServ-20Farm ServantMontgomeryPenegoes = 1860 / 61


 

 


Davies, Robert, married, Davies, Mary, 22 August 1883 - 18830822-01
 
   1 8 8 3         Marriage solemnized ..a t  t h e  R e g i s t e r  O f f i c e... in the ...D i s t r i c t...of .....M a c h y n l l e t h..... in the County of ....M o n t g o m e r y....
 
97
Twentysecond
August
1883
 
Robert Davies
 
 
Mary Davies
 
 
21
years
 
23
years
 
Bachelor
 
 
Spinster

 
Farm Servant
 
 
"
 
Coedyddol
Llanwrin
 
Cefngwingrug
Penegoes
Robert Davies
 
 
William Davies
 
Quarryman
 
 
General miner
 
 Married in the  ...R e g i s t e r  O f f i c e ............according to the Rites and Ceremonies of the......................................... by  C e r t i f i c a t e  b e f o r e   by me,
L e w i s  W i l l i a m s,  R e g i s t r a r  
 
 
This marriage
was solemnized
between us,
       .....R o b e r t  D a v i e s....................
 
.....M a r y  D a v i e s
........................
     
 
in the
Presence
of us
       ......D .   M o r g a n.............................
 
......T h o s   T h o m a s
......................
        
       D a v i d  E v a n s,  D e p u t y
S u p e r i n t e n d a n t  R e g i s t r a r
 

GRO Reference:
Davies, Robert & Davies, Mary
  Year: 1883 Quarter: Sept
  Record Type: Marriage Volume: 11b
  District: Machynlleth Page: 206
 

1891        

County
Hundred
Parish
Township
Super Reg Dist
Reg Dist
No Dist
Description
 
 
Merioneth
-
Pennal
-
Towyn
Machynlleth
-
The whole of the Township of Lower Pennal,
comprising the Village of Pennal, Pantlludw,
Tywyllnodwydd, and Cwmbreichiau

Census 1891 - Merioneth - Pennal - District 1 - Page 11RG12 / 4587 / 9 / 11

69Caerllanbach
Robert DaviesHeadM28General LabourerMerionethPennal = 1862 / 63
Mary DaviesWifeM30-MontgomeryMachynlleth = 1860 / 61
Hugh DaviesSon-7ScholarMontgomeryMachynlleth = 1883 / 84
Mary DaviesDau-5ScholarMerionethPennal = 1885 / 86
Ann DaviesDauS3ScholarMerionethPennal = 1887 / 88
David DaviesSon-4mth-MerionethPennal? Nov 1990= 1890


 

1901        

County
Hundred
Parish
Township
Super Reg Dist
Reg Dist
No Dist
Description
 
Merioneth
-
Pennal
-
Towyn
Machynlleth
-
The whole of the Township of Lower Pennal. Bounded on the north by Tywyllnodwydd and Cwmbrcishian farms,
and on the east by Pantlludw, on the south by the river Dovey and on the west by the Parish of Towyn

Census 1901 - Merioneth - Pennal - District 1 - Page 3RG13 / 5189 / 6 / 3

23Felinganol
Robert DaviesHeadM38Slate quarrymanMerionethPennal = 1862 / 63
Mary DaviesWifeM40-MontgomeryAberhosan = 1860 / 61
Annie DaviesDauS13ScholarMerionethPennal = 1887 / 88
David DaviesSon-10ScholarMerionethPennal = 1890 / 91

Census 1901 - Merioneth - Pennal - District 1 - Page 4RG13 / 5189 / 6 / 4

William DaviesSon-8ScholarMerionethPennal = 1892 / 93
Jane DaviesDau-6ScholarMerionethPennal = 1894 / 95
Elizabeth DaviesDau-3-MerionethPennal = 1897 / 98
Robert DaviesSon-6mth-MerionethPennal = 1900


 

1903 - Thomas John Davies       


Cwrt, Cynfalfawr
Thomas John DaviesSon born TowynMerioneth = 4 July 1903


 

 


Davies, Mary, died 13 February 1941, age 80 years - 19410213-01
Registration Distict.......Merioneth South

1941...... Death in the Sub-District of...... Towyn...... in the....... County of Merioneth

No.
When and where died
Name
Sex
Age
Occupation
Cause of death
Informant and residence
When registered
Registrar
369
Thiteenth
February
1941
7, Cwrt
Pennal
Towyn, U.D.
Mary DAVIES
Female
80
years
Widow of Robert
  Davies
   Railway
   Platelayer
 
 
 1(a) Cardiac Failure.
   (b) Myocardial
    Degeneration.
   (c) Arteric Sclerosis.
      Certified by
   Dan E Davies, M.D.
 
Robert Davies
Son
Present at the death,
7, Cwrt,          
Pennal,  
Machynlleth,      
 
 
Fourteenth,
February,

 18
  194Ø  1.
 
R.Alfred
Jones
 
Registrar
 
 
 
 
 
 
 Eighteen 
R.A.J.
GRO Reference:
Davies, Mary
  Year: 1941 Quarter: March
  Record Type: Death Volume: 11b
  District: Merioneth Page: 1354
 

ER COF SERCHOC
AM

JENNIE  DAVIES
ANNWYL FERCH ROBERT A MARY DAVIES
CWRT, PENNAL
BU  FARW  CORPH  6ED  1919
YN  24  MLWYDD  OED

————
O DOWCH, IEUENCCTYD HOFF, YN AWR
I ARDDEL ENW IESU MAWR,
MAE DUW YN CALW AR EICH HOL
FOD TRAGWYDDOLDEB MAITH YN OL.
HEFYD AM Y DYWEDEDIC
ROBERT  DAVIES
HUNODD CHWEF 23. 1925,
YN 62 MLWYDD OED

"CWR CONEST CYWIR CYNNIL A THAD
       UN AWN OEDD YN UN O FIL"
HEFYD
MARY DAVIES 7 CWRT PENNAL
HUNODD CHWEF 13 1941
YN 80 MLWYDD OED.

CYMERIAD CYN WYNNED A'R ERA
EI FFYRDD OEDD MCR UNLAWN AR SAETH

 

 

 

 

 

 
 
ER COF HEFYD AM
WILLIAM DAVIES
1893 - 1970
1  EPWORTH  TERRACE, ABERMAW
AN WAITH YN GYFI AWN EFI A
HUNODD.               

 
 

 
 

 

 

    

IN LOVING MEMORY
OF

JENNIE  DAVIES
DEAR DAUGHTER OF ROBERT & MARY DAVIES
CWRT, PENNAL
WHO FELL ASLEEP JULY  6TH  1919
24 YRS OLD

————
COME YOUNGSTERS ITS TIME TO GO
AS YOU PROMISED TO JESUS,
GOD IS CALLING AFTER YOU
ETERNITY AWAITS YOU.
ALSO THE FORMER
ROBERT  DAVIES
WHO FELL ASLEEP FEB 23. 1925,
62 YRS OLD

"AN HONEST MAN GOOD CORRECT FATHER
       HE WAS ONE IN A THOUSAND"
ALSO
MARY DAVIES 7 CWRT PENNAL
DIED FEB 13 1941
80 YRS OLD.

PERSONALITY AS WHITE AS SNOW
HER WAY WAS AS STRAIGHT AS AN ARROW

 

 

 

 

 

 
 
IN MEMORY OF
WILLIAM DAVIES
1893 - 1970
1  EPWORTH  TERRACE, ABERMAW
HIS WORK COMPLETED HE FELL
ASLEEP.               

 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.peter-davies.org

email:    peter_davies.org@btinternet.com Rev: 25 Jan 2008